Posredovanje u mirnom rešavanju sporova vansudskim putem

Medijacija ili posredovanje je proces rešavanja sukoba u kojem se stranke koriste trećom neutralnom osobom, poznatom kao medijator (posrednik u mirnom rešavanju postupaka vansudskim putem), kako bi pregovarale i postigle sporazum. Krajnji ishod medijacije je sačinjavanje Sporazuma, koji može biti overen kod javnog beležnika (ali nije obavezno), i koji overom dobija formu javne isprave (pravnu snagu kao što ima i sudska odluka – presuda ili rešenje).

Kontaktirajte nas:

https://siceviclaw.com/kontaktirajte-nas/

https://www.linkedin.com/in/tamara-sicevic-attorney/

Medijacija

Koji sporovi su medijabilni?

Medijacija se može koristiti u raznim situacijama, uključujući

 • porodične sporove,
 • radne sporove,
 • privredne sporove,
 • stečajne postupke
 • građanske sporove (npr. naknada štete, dug itd.)
 • sporove dele imovine ili podele zaostavštine
 • neki krivični postupci (postupci po privatnoj krivičnoj tužbi)
 • potrošački postupci
 • drugi postupci

Prednosti medijacije

Pozitivne strane medijacije su:

 • ušteda troškova,
 • tajnost postupka,
 • brže okončanje postupka – postupci se zavšravaju za najviše 60 dana
 • stranke u postupku su ravnopravne i jednake
 • postupak je neformalniji pa se i stranke u postupku osećaju komfornije i ugodnije
 • nemogućnost korišćenja dokaza iznetim u medijaciji u drugim sporovima,
 • izuzeće medijatora je uvek moguće,
 • dobrovoljnost i
 • postupak u kome je cilj da svaka strana izađe zadovoljna
 • i još mnogo toga.

Medijacija se može provoditi u različitim fazama sukoba. Na primer, medijacija se može koristiti kao rešenje za spor koji se već dogodio, ali takođe može biti korisna kao preventivni alat za rešavanje sukoba pre nego što se oni pretvore u ozbiljne probleme. U nekim slučajevima, sudovi mogu preporučiti medijaciju prije nego što dođe do suđenja. Naravno, to ne sprečava stranke da docnije pokušaju pred drugim medijatorom.

U medijaciji se stranke često osećaju ugodnije nego u sudskom procesu, jer se radi o manje formalnom procesu. Stranke su takođe više uključene u postupak, što omogućava veću kontrolu nad ishodom. Medijacija također može očuvati odnose između stranaka, što je posebno važno u porodičnim sporovima ili sporovima u zajednicama.

Važno je napomenuti da medijacija ne može uvek zameniti sudski proces. U nekim slučajevima, sudski proces može biti jedini način za rešavanje sukoba.

Kako do medijatora?

Medijator može biti lice koje je registrovano u Ministarstvu pravde i dobilo dozvolu odnosno licencu za obavljanje medijacije. Spisak ovlašćenih odnosno Registar medijatora možete pronaći na sajtu Ministarstva pravde.

Više o medijaciji: https://siceviclaw.com/medijacija-osnovne-karakteristike/