Privredno pravo


Naša advokatska kancelarija pruža visokokvalitetnu pravnu pomoć u oblasti privrednog prava, pokrivajući širok spektar potreba pravnih lica. Sa fokusom na osnivanje, ugovaranje, internu regulativu, sporazume i pravne aspekte poslovanja, obezbeđujemo stručnost i podršku koja omogućava klijentima uspešno vođenje njihovih privrednih aktivnosti.

https://siceviclaw.com/privredno-pravo/

Oblast rada

Građansko pravo

Obligaciono pravo

Pružamo stručnu pravnu pomoć u oblasti obligacionog prava, posvećujući pažnju ugovornim odnosima, obavezama i odgovornostima. Bez obzira da li je reč o pregovaranju ugovora, rešavanju sporova ili savetovanju o pravnim obavezama, obezbeđujemo efikasno zastupanje kako bi klijenti imali sigurnost u oblasti obligacionih odnosa.

Više o ovoj oblasti: https://siceviclaw.com/obligaciono-pravo/

Oblast rada

Imovinsko pravo

Advokatska kancelarija Sićević pruža stručnu pravnu pomoć u oblasti imovinskog prava, obuhvatajući pitanja posedovanja, upravljanja i zaštite imovine. Bez obzira da li se radi o kupoprodajnim ugovorima, nasleđivanju ili rešavanju imovinskih sporova, posvećeni smo pružanju efikasnih pravnih rešenja koja odražavaju interese naših klijenata.

Više o ovoj oblasti: https://siceviclaw.com/imovinsko-pravo/

Oblast rada

Porodično i nasledno pravo

Naša advokatska kancelarija pruža sveobuhvatnu pravnu pomoć u oblastima porodičnog i naslednog prava. Posvećeni smo rešavanju pitanja bračnih odnosa, starateljstva, razvoda, ali i nasleđivanja, testamenta i ostavinskih postupaka, pružajući klijentima stručno vođstvo kroz osetljive pravne situacije.

Više o ovoj oblasti: https://siceviclaw.com/porodicno-i-nasledno-pravo/

Oblast rada

Radno pravo

Pružamo stručnu pravnu pomoć u oblasti radnog prava, fokusirajući se na zaštitu prava radnika i poslodavaca. Nudimo efikasno zastupanje u pitanjima zaposlenja, radnih ugovora, diskriminacije na radnom mestu i drugim aspektima radnog prava kako bismo obezbedili pravičnost i pravnu sigurnost za naše klijente.

Više o ovoj oblasti: https://siceviclaw.com/radno-pravo/

Oblast rada

Međunarodno pravo

Naša advokatska kancelarija pruža sveobuhvatnu pravnu pomoć u oblasti međunarodnog prava, obraćajući se različitim pravnim pitanjima koja proizlaze iz internacionalnih odnosa. Sa iskustvom u transnacionalnim sporovima, ugovorima, diplomatskim pitanjima i drugim aspektima međunarodnog prava, angažujemo se kako bismo obezbedili pravnu zaštitu i rešenja koja odražavaju kompleksnost globalnog pravnog okvira.

Više o ovoj oblasti: https://siceviclaw.com/medjunarodno-pravo/

Oblast rada

Krivično i prekršajno pravo

Pružamo stručnu pravnu pomoć u oblastima krivičnog i prekršajnog prava, posvećujući se efikasnom zastupanju klijenata u sudskim postupcima. Bez obzira na prirodu optužbi, naš cilj je pružiti snažnu odbranu, obezbeđujući pravnu zaštitu i postizanje najpovoljnijih ishoda za naše klijente.

Više o ovoj oblasti: https://siceviclaw.com/krivicno-pravo/

Oblast rada

Advokatica Tamara Sićević: https://www.linkedin.com/in/tamara-sicevic-attorney/