Advokat Tamara Sićević
Advokat

Tamara Sićević je iskusna advokatica sa sedištem u Novom Sadu, sa bogatim radnim iskustvom u različitim oblastima prava. Od 2022. godine, osnivač je samostalne advokatske kancelarije.

Nakon uspešnog položenog pravosudnog, Tamara se upisala u Imenik Advokatske komore Vojvodine (AKV), gde je prethodno bila član kao advokatski pripravnik. Posebno se ističe kao članica Imenika advokata za odbrane po službenoj dužnosti u krivičnim postupcima.

Tamara je takođe aktivna članica Sekcije Mladih advokata Vojvodine unutar AKV-a. Uz to, angažovana je kao deo udruženja Junior Chamber International (JCI), gde trenutno obavlja funkciju predsednice lokalne organizacije JCI Novi Sad za 2024. godinu. Tokom 2022. godine, Tamara je zasluženo proglašena za Najboljeg člana JCI Srbije, i sekretar lokalne organizacije JCI Novi Sad za 2022-2023.

Svoje stručno usmerenje Tamara je dodatno unapredila završavši master akademske studije sa fokusom na Korporativno pravo, uz tezu pod nazivom „Posebne dužnosti članova društva – Dužnost prijavljivanja poslova i radnji u kojima postoji lični interes“.

Posebno je zainteresovana za oblasti korporativnog, privrednog, imigracionog prava, kao i prava intelektualne svojine i zaštite privatnosti. Njeno interesovanje za pravnu struku proširuje se i na oblasti rešavanja sporova mirnim putem (medijacija) , gde je stekla posebnu specijalizaciju u radnom pravu i mobingu. S tim u vezi, Tamara je član udruženja Komora medijatora Srbije.

Tamara je takođe pohađala Školu privatnosti u organizaciji Partnera Srbije, gde je stekla znanje o raznim aspektima primene Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

S obzirom na internacionalni karakter pravnih poslova, Tamara se uspešno služi engleskim i nemačkim jezikom. Njena posvećenost pravnoj struci, širok spektar stručnosti i angažovanje u zajednici čine je pouzdanim pravnim partnerom.

Advokatica Tamara Sićević: https://www.linkedin.com/in/tamara-sicevic-attorney/

Kontaktirajte nas: https://siceviclaw.com/kontakt/