Šta je porodično pravo?

Porodični odnosi su jedna od najličnijih oblasti gradjanskog prava pa joj treba posvetiti puno paznje. Ova oblast prvenstveno se bavi regulisanjem bračnih odnosa izmedju suprižnika tokom trajanja i nakon razvoda braka, kao i odnosom roditelja i dece. Osnovni zakon u ovoj oblasti je Porodični zakon.

Porodični odnosi i porodične finansije mogu biti vrlo komplikovani, naročito kada dođe do krize u porodici ili razvoda. Advokati za porodično pravo se bave ovom oblašću, pomažući klijentima da prevaziđu i na najbolji način urede složene porodično-pravne odnose. Porodično pravo je vrlo složeno i uključuje veliki broj osetljivih pitanja, a osim razvoda mogu se javiti i porodično nasilje, starateljstvo nad decom, nedavanja izdržavanja – alimentacije za dete, otmica dece, usvojenja, roditeljskog prava, pitanje izdržavanja roditelja, porodične penzije, podele porodične imovine itd.  Većina pitanja i spornih situacija koja se javi u pogledu porodice i porodičnog prava hitni su i zahtevaju brzu i profesionalnu pomoć. Naš iskusan advokat za porodično pravo i pitanja razvoda braka će brižljivo ispitati sve mogućnosti za prevazilaženje Vašeg porodičnog pitanja i potpuno poverljivo i sa velikim razumevanjem Vas voditi do razrešenja problema.

Ovo je oblast u kojoj imamo veliko iskustvo i upoznati smo sa svim najnovijim događajima i vestima  Dodatno, sarađujemo sa medijatorima, psiholozima, psiho-terapeutima, finansijskim stručnjacima, računovođama i stručnjacima iz drugih oblasti radi razvijanja najboljih strategija za Vašu situaciju, kako bi  postigli najbolji mogući ishod za Vašu porodicu.

Šta je nasledno pravo?

Nasledno pravo je oblast prava koja se bavi raspodelom imovine ostavioca naslednicima, ispunjenjem legata, namirenjem dugovanja ostavioca, ugovorima u naslednom pravu, pravo na nužni deo i dr. Lex specialis zakon u ovoj oblasti je Zakon o nasledjivanju.

Nasledno pravo podrazumeva da nasleđivanje može biti:

 • zakonsko kad su naslednici najčešce bliski srodnici preminulog ili
 • testamentarno kada se kao naslednici pojavljuju lica van kruga zakonskih naslednika koja su ostaviocu bila posebno draga.

Pravne usluge

Stoga savetujemo i zastupamo klijente u oblasti:

 • bračnog prava (razvoda I poništaja braka)
 • starateljstva nad detetom, izdržavanje dece i supružnika
 • nasilja u porodici
 • utvrdjivanje i osporavanje očinstva
 • ostavinskih rasprava
 • pobijanja testamenta, ugovora o poklonu, ugovora o doživotnom izdržavanj I drugih.
 • sastavljanju predbračnih ugovora
 • sastavljanja testamenata, ugovora o doživotnom izdržavanju, ugovora o poklonu I sličnih isprava I ugovora iz oblasti naslednog prava
 • druge pravne stvari iz oblasti porodičnog i naslednog prava

Kontaktirajte nas: https://siceviclaw.com/kontaktirajte-nas/

Advokat Tamara Sićević: https://www.linkedin.com/in/tamara-sicevic-attorney/