Opšte odredbe

Ova politika privatnosti sačinjena je kako bi obrada Vaših podataka bila transparentna i razumljiva. Ona objašnjava način na koji prikupljamo, delimo i koristimo Vaše lične podatke, kao i načine na koje možete ostvariti svoja prava na privatnost.

Naša politika privatnosti primenjuje se na:

 • sva lica koja pristupaju sajtu na adresi siceviclaw.com („Sajt”),
 • lica koja nam pošalju upit putem Sajta,
 • lica koja angažuju advokate iz ove advokatske kancelarije za pružanje pravnih usluga („Usluge”) i postanu naši klijenti („Klijenti”),
 • lica koja se prijavljuju za radno mesto u advokatskoj kancelariji („Kandidati”),

Molimo Vas da pročitate ovu Politiku privatnosti budući da ona čine ugovor koji se odnosi na Vas.

Za sva pitanja u vezi sa ovom Politikom privatnosti, molimo Vas da nas kontaktirate na ad****************@gm***.com.

Politika privatnosti

Politika privatnosti – Podaci o ličnosti koje prikupljamo

 Podaci o ličnosti koje prikupljamo od Vas

U zavisnosti od toga kako koristite naš Sajt ili Usluge, informacije koje možemo prikupiti o Vama mogu biti sledeće:

 • Podaci o ličnosti koje dobrovoljno delite sa nama.
 • Informacije koje odlučite da podelite sa nama, u Vašem upitu na našem kontakt formularu ili drugim putem.
 • Informacije koje odlučite da podelite sa nama tokom procesa prijave za radno mesto u našoj kancelariji
 • informacije koje odlučite da podelite sa nama kada angažujete advokata iz Advokatske kancelarije Sićević da Vas zastupa.
 • Ukoliko nas kontaktirate direktno putem Kontakt stranice ili pošaljete upit na ad****************@gm***.com ili tokom telefonskog razgovora ili preko društvenih mreža. Možemo dobiti informacije o Vašem imenu, email adresi, kućnoj ili poslovnoj adresi, Vaše zvanje ili ime poslodavca, sadržaj poruka ili priloga koje nam dostavite ili bilo koje druge informacije koje odlučite da podelite sa nama.
 • Ukoliko nas kontaktirate putem tokom procesa prijave na poziciji advokata, saradnika, konsultanta ili člana tima. Takodje, i prilikom prijave za obavljanje pripravničkog staža. Tom prilikom tražićemo od Vas da pošaljete svoju radnu biografiju i motivaciono pismo. Vaši podaci će biti podeljeni sa članovima advokatske kancelarije.
 • Postavićemo Vam pitanja o Vašem profesionalnom životu koja mogu biti značajna za Vašu buduću poziciju. Prikupljaćemo dodatne informacije od Vas ukoliko budete pozvani na razgovor (ili ekvivalentno), kao i u narednim fazama procesa.

Drugi podaci koje prikupljamo od Vas

Ukoliko angažujete našu advokatsku kancelariju, možemo Vas zamoliti da dostavite druge lične podatke koji su neophodni za pružanje Usluga. Obično će biti jasno koji su to lični podaci koje prikupljamo i u koju svrhu. Na primer, prikupićemo kontakt informacije , podatke koji se tiču brojeva računa i identifikacione podatke. Kada svrha prikupljanja ličnih podataka nije očigledna, biće Vam naznačeno kada će se od Vas tražiti da dostavite svoje lične podatke.

Podaci o ličnosti koje prikupljamo automatski

Kada posetite naš Sajt, možemo automatski  prikupiti pojedine podatke o ličnosti sa Vašeg uređaja.

Informacije koje prikupljamo automatski mogu uključivati informacije kao što su IP adresa, vrsta uređaja, vrsta pretraživača i šira geografska lokacija.

Podaci o ličnosti koje prikupljamo o Vama od trećih lica

Ponekad, može se desiti da dobijemo Vaše podatke o ličnosti bez da nam Vi direktno date takve podatke.

Ukoliko ste Kandidat za zaposlenje u advokatskoj kancelariji, informacije o Vama možemo dobiti:

 • Od agencija za zapošljavanje – (npr., kada nas agencija za zapošljavanje kontaktira kako bi Vas identifikovala kao potencijalnog kandidata);
 • Kroz javno dostupne onlajn izvore i
 • Putem pisane ili usmene preporuke

Ukoliko ste naš klijent, izvršićemo proveru Vaših ličnih dokumenata kao i bezbednosnu proveru kao deo prihvatanja saradnje.

Kako čuvamo podatke o ličnosti?

Posvećujemo mnogo pažnje zaštiti i poštovanju Vaših podataka o ličnosti. Ne delimo Vaše podatke o ličnosti sa trećim licima, osim ukoliko:

 • imamo Vašu saglasnost za to,
 • smo zakonom obavezani da podelimo određene informacije, u koje spadaju i Vaši lični podaci, sa npr. organima javne vlasti. U tom slučaju, nismo dužni da tražimo Vašu dodatnu saglasnost za deljenje Vaših podataka o ličnosti,
 • u cilju obezbeđenja najvišeg kvaliteta pravne usluge, bude poželjno da se konsultujemo sa pravnim stručnjacima ili ekspertima iz drugih oblasti.

Dodatno, angažujemo spoljne obrađivače podataka za preduzimanje pojedinih radnji obrade podataka.

Politika privatnosti – Deljenje Vaših podataka o ličnosti

Koristimo odgovarajuće mere kako bismo obezbedili odgovarajući stepen zaštite Vaših ličnih podataka koje prikupljamo i obrađujemo.

Pojedine zaštitne mere koje primenjujemo uključuju kontrolu pristupa, klasifikaciju informacija, zaštitu integriteta i poverljivosti, bekap podataka, firewall tehnologiju itd.

U nastavku su navedeni obrađivači sa kojima delimo podatke o Vama:

OBRAĐIVAČULOGASEDIŠTE
Google, IncAnalitičke uslugeSjedinjene Američke Države
Facebook, IncAnalitičke uslugeSjedinjene Američke Države
Instagram, Inc.Analitičke uslugeSjedinjene Američke Države
Linkedin, Inc.Analitičke uslugeSjedinjene Američke Države
Politika privatnosti

Medjunarodni prenos

Vaši podaci o ličnosti mogu biti preneti van teritorije Republike Srbije. U tom slučaju, Vaše podatke ćemo preneti samo:

 • U države koje su obezbedile odgovarajući stepen zaštite podataka o ličnosti u skladu sa ZZPL RS,
 • U države koje ne ispunjavaju uslove pod tačkom 1, ali samo uz preduzimanje odgovarajućih zaštitnih mera u skladu sa GDPR. Npr, ukoliko prenosimo podatke o ličnosti primaocu u Sjedinjenim Američkim Državama, prethodno ćemo osigurati da je primalac potpisnik Sporazuma o zaštiti podataka u skladu sa primenjivim standardnim ugovornim klauzulama o zaštiti podataka o ličnosti.

Politika privatnosti – Koliko dugo čuvamo Vaše podatke?

Vaše podatke o ličnosti ne čuvamo duže od onog vremena koje je neophodno da bi se realizovala svrha zbog koje su oni prikupljeni, odnosno ne duže od vremena za koje imamo Vašu saglasnost.

Ukoliko ste putem naše stranice poslali prijavu za radno mesto zajedno sa motivacionim pismom ili CV-jem, izbrisaćemo Vaše lične podatke u roku od 3 meseca nakon što primimo vašu prijavu, osim ukoliko ne postanete jedan od članova našeg tima.

Vaša prava

Kao lice čije lične podatke prikupljamo, imate sledeća prava:

 • pravo da budete informisani o prikupljanju i obradi Vaših ličnih podataka,
 • pravo pristupa podacima koje smo prikupili o Vama,
 • pravo na ispravu ličnih podataka, u slučaju nepotpunosti ili netačnosti,
 • pravo na zaborav, tj. pravo da tražite da lični podaci koje imamo o Vama budu obrisani,
 • pravo na opoziv pristanka za obradu ličnih podataka, kada je pristanak osnov za obradu,
 • pravo suprotstavljanja obradi ličnih podataka,
 • pravo da uložite prigovor u pogledu obrade Vaših podataka u određenu svrhu,
 • pravo da podnesete žalbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, u slučaju da u roku od 30 dana od dana Vašeg zahteva za ostvarivanje prava ne dobijete odgovor, ili ne budete zadovoljni odgovorom.

Kako biste ostvarili ova prava, molimo Vas da nas kontaktirate na ad****************@gm***.com.

Izmena naše Politike privatnosti

Zadržavamo pravo da ažuriramo ovu Politiku privatnosti s vremena na vreme, u cilju praćenja izmena u zakonodavstvu i tehničkih inovacija. Sve izmene stupaju na snagu momentom objavljivanja na Sajtu. Predlažemo Vam da periodično vršite uvid u našu Politiku privatnosti.

Tražićemo Vaš pristanak za sve materijalne izmene ove Politike privatnosti ako i gde to zahtevaju važeći zakoni o zaštiti podataka.

Ukoliko niste saglasni sa našom Politikom privatnosti, molimo Vas da odmah prestanete da koristite Sajt.

Kontaktirajte nas

U slučaju da želite da koristite neko od svojih prava kao lice čije lične podatke prikupljamo, ili u slučaju bilo kojih drugih pitanja vezano za našu Politiku privatnosti, molimo Vas da nas kontaktirate na ad****************@gm***.com.