Šta je medjunarodno pravo i šta obuhvata?

Naša advokatska kancelarija pruža pravne usluge iz oblasti medjunarodnog prava vladinim i nevladinim organizacijama i drugim subjektima međunarodnog prava, te privatnim kompanijama, ali i domaćim i stanim državljanima.

Iako se oblast međunarodnog prava samom po sebi na prvi pogled čini previše apstraktnom i praktično neprimenjivom granom prava, pogotovo u unutrašnjem „pravnom saobraćaju“, trebalo bi imati na umu da je tumačenje i primena međunarodnih ugovora, kako bilateralnih tako i multilateralnih, od velikog značaja za pravni promet i pravne poslove pravnih i fizičkih lica.

Od tumačenja primene starih bilateralnih ugovora koje je zaključila nekadašnja SFRJ, preko posredne primene međunarodnih konvencija na kojima je naše zakonodavstvo zasnovano, do direktne primene odredaba međunarodnih akata i običajnog prava na određene kategorije lica ili organizacija, problematika razumevanja međunarodnog prava je utkana u sve aspekte pravnog života našeg društva. 

ZASTUPAMO DOMAĆA I STRANA, PRAVNA LICA I FIZIČKA LICA.

Kontaktirajte nas: https://siceviclaw.com/kontaktirajte-nas/

Medjunarodno pravo

Pravne usluge

 • Davanje pravnih saveta i pravnih mišljenja
 • Priznavanje i izvršavanje stranih sudskih odluka i drugih isprava pred domaćim pravosudjem
 • Zastupanje stranih državljana u postupcima pred domaćim sudivima i drugih organima
 • Zastupanje u dobijanju privremenog boravka stranaca i radnih dozvola
 • Medjuanarodno porodično pravo
 • Medjunarodno nasledno pravo
 • Medjunarodno privredno pravo
 • Medjunarodni ugovori i naknade štete
 • Medjunarodno imovinsko pravo
 • Medjunarodno radno pravo
 • Druge pravne stvari u oblasti medjuanrodnog prava

Advokatica Tamara Sićević: https://www.linkedin.com/in/tamara-sicevic-attorney/