Кrivično materijalno pravo, sa jedne strane, reguliše pitanja koja se odnose na samo krivično delo, dok se krivično procesno pravo bavi pitanjima koja se odnose na postupak u kojem se utvrđuje krivična odgovornost.

Кrivično (materijalno) pravo predstavlja skup pravnih normi čiji je zadatak da zaštiti i očuva najznačajnije vrednosti u društvu.

Osnovni zakoni u ovoj oblasti su:

 • Krivični zakon
 • Zakon o krivičnom postupku
 • Zakon o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica

Osnovni cilj nam je da se postupak sprovede zakonito i pravično. Niko nije kriv dok se u postupku ne dokaže suprotno.

Kontaktirajte nas: https://siceviclaw.com/kontaktirajte-nas/

Prekršajni postupci i privredni prestupi

Prekršajno pravo je grana prava, koja predstavlja skup pravnih normi, kojima se reguliše pojam prekršaja, uslovi nastanka, prekršajni postupak i sankcije za počinjeni prekršaj. Prekršajno pravo je grana kaznenog prava, koja se hijerarhijski posmatrano nalazi iza, krivičnog prava i privrednoprestupnog prava.

Privredni prestupi – Privredni prestup je u suštini povreda pravila koje se odnosi na privredno ili finansijsko poslovanje kompanije koja je pripisana zakonom, kao što su na primer Zakon o računovodstvu, Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima, Zakon o bezbednosti hrane, Zakon o planiranju i izgradnji, Zakon o energetici i drugi. Osnovni i lex generalis zakon u ovoj oblasti je Zakon o privrednim prestupima.

Kontaktirajte nas: https://siceviclaw.com/kontaktirajte-nas/

Pravne usluge

Zastupamo okrivljene i oštećene u krivičnom postupku u svim fazama postupka, prilikom:

 • odbrana okrivljenih u krivičnim postupcima
 • postupcima sporazumnog okončanja krivičnog postupka
 • odbrana u krivičnim postupcima povezanim sa poslovanjem u privredi
 • zastupanje oštećenih u krivičnim postupcima
 • savetovanje u oblasti krivičnog prava
 • zastupanje pravnih lice u postupcima za počinjene privredne prestupe,
 • zastupanje maloletnih učinioca krivičnih dela i oštećenih maloletnih lica odbrana u svim vrstama prekršajnih postupaka,
 • odbranu u svim vrstama prekršajnih postupaka,
 • savetovanje iz oblasti prekršajnog prava za fizička i pravna lica i druge usluge.

Advokatica Tamara Sićević: https://www.linkedin.com/in/tamara-sicevic-attorney/

Krivično pravo